Novosti

Udruga mladih Feniks u sklopu Lokalnog volonterskog centra „Orkas“ zajedno sa Srednjom školom Oroslavje posjetila korisnike Centra za rehabilitaciju Pustodol

U sklopu projekta Lokalni volonterski centar „Orkas“, Udruga mladih Feniks pridružila se članovima volonterskog kluba Srednje škole Oroslavje u posjeti Centra za rehabilitaciju – Podružnica Pustodol. 
Članovi Volonterskog kluba organizirali su božićnu priredbu za korisnike Centra te im podijelili prigodne poklone. Nakon priredbe, održano je zajedničko druženje uz ples članova Volonterskog kluba s štićenicima doma.
Ovom volonterskom akcijom najviše su se razveselili sami korisnici Centra, ali i učenici budući da su korisnicima uljepšali svakodnevicu štićenicima i proveli slobodno vrijeme u zajedničkom i veselom druženju.